Vyjádření k sítím

Podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví společnosti Faster CZ, spol. s r.o.

Společnost Faster CZ, spol. s r.o., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává vyjádření k existenci sítí.

Žádosti, s platností od 1. 7. 2014, je možné podávat následujícím způsobem:

  • poštou na adresu Jarní 44g, 614 00 Brno
  • e-mailem na adresu 

 

Vyjádření jsou zpoplatněna a zpět zasílána žadatelům prostřednictvím České pošty, s.p.,. Součástí vyjádření je i daňový doklad.

 

Kontaktní telefon 533 433 338.