About us

Why Faster?

 

FLEXIBILITY

We respond quickly and flexibly with maximum emphasis on customer satisfaction through projects tailored to their specific needs.

ACTIVITY

We proactively monitor service quality and functionality in real time. We identify and implement improvements through consultation when needed.

SPEED

Speed of communication between our customer, our sales and technical support is an absolute priority. Speed means FASTER, FASTER means speed.

TECHNOLOGY

We keep up with trends in the world of Internet, network and datacenter technology. We constantly upgrade our key infrastructure elements.

EFFICIENCY

Our dedicated team of technical and sales staff work for you. Utilizing their vast experience and skill through all available resources.

RELIABILITY

You can rely upon us any time of the day or night. We stand by our work and guarantee the quality of our service as we have done since 1994.


Milestones

 
 
1994
Faster CZ established
we use wireless technologies in the 2,4 GHz band
1999
 
 
2002
we become a member of the RIPE organization with a separate autonomous system with our own IP address space
optical lines leading directly to customers
2003
 
 
2004
we implement corporate VPN for wholesale customers
we provide voice services using VoIP technology
2005
 
 
2008
awarded ISO: 9001 quality standard certification
awarded ISO:27001 information security standard certification
2012
 
 
2013
moving to a new building and opening our first datacenter
opening our second datacenter
2019
 
2022
plans for our third datacenter agreed

Logo evolution

 

 

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz