Support

Contact our technical support

For quick and efficient communication with the technical support team please have your contract number or uniuqe service identifier ready.

FAQ


What is my public IP address?

If you do not know the IP address from which you access the Faster DC services, find out here.


Why is our connection speed not as stated in the contract?

se of any doubts, you can test the actual speed of your internet connection.


How do I set up my email application?

Detailed instructions can be found here.


How do I get Faster remote assistance?

We have a TeamViewer for fast remote assistance client for WIN, Linux and MAC. Just run this package. No installation necessary.


How do I set up the synchronization with my FASTER Virtual Disk?

How to do it?


How does the MS SQL Server licensing work?

This document may help answer frequently asked questions regarding proper database server licensing from Microsoft®.


Where can I find the list of network interfaces used by Faster?

It can be found here in Czech language. The list is published in accordance with Law.


How to correctly place the hardware in to the rack?

The rules for placing HW in customer racks in DC Faster can be found here.

 

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz