Network Statement

Statement on the existence of electronic comunications networks (SEK) owned by Faster CZ spol. s r.o.

The company Faster CZ spol. s r.o. in accordance with the provisions of § 161 of Act No. 183/2006 Coll., on Spatial Planning and Building Regulations (Building Law) provides, at the request of persons specified in the Act, a statement on technical infrastructure, including protection conditions and other necessary data for project activities and construction of buildings.

For these purposes, we recommend using the preferred option of submitting via the electronic application filing system in the UtilityReport application.

The requests must contain the following information:

 • applicant
 • builder
 • event name
 • cadastral territory
 • situation plan with parcel numbers (area of interest)

Statements are charged. Upon receipt of the request, an advance invoice in the amount of CZK 200 (incl. VAT) is issued. After its payment, the applicant will receive a tax document and the relevant statement.

The company Faster CZ, spol. s r.o. is the owner of the technical infrastructure in the city of Brno and in the following adjacent cadastral areas:

 • Modřice
 • Moravany u Brna
 • Podolí u Brna
 • Popůvky u Brna
 • Šlapanice u Brna
 • Troubsko

Alternatively, requests can also be submitted:

 

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz