Data circuits and dark fibers

Data circuits

We offer a reliable and secure data connection of the customer’s remote branches in the form of renting a data circuit of the required capacity. The service is suitable for ensuring a secure connection of sites without unwanted access over the Internet. Based on the customer’s requirements, it is possible to modify the service, e.g. to encrypt the transmitted data. We will suggest the suitability of a specific solution to you as part of the free solution offer.

The high reliability of the service is due to the redundancy of the telecommunications network so that we achieve a reliability of 99.9%

Rental of optical fibers

The company Faster CZ owns an extensive optical network within the city of Brno and offers its customers the rental of non-illuminated single mode optical fibers terminated with a connector according to the customer’s request.

The service is mostly used by telecommunications operators, to whom we offer technical support, parameter measurement, 24/7 supervision, transshipment as part of construction activities taking place in the area of ​​interest.

More details

in the form of a note on the requested service (you will enter the contact in summary later)

Note

Total

Monthly Fee

One off Payment

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz