Fax2Mail and audio conferencing

 You will receive a direct phone number from us (or you can port your existing number) and an access PIN. Incoming calls from all over the world are automatically transferred to the conference room after PIN verification. You pay no additional fees for incoming calls. In the PRO variant, the number of conference participants is practically unlimited, in addition to basic user management via the web interface.

Virtual fax detects and automatically converts an incoming fax to a given number into a PDF and sends it as an attachment to the specified email. In the PRO version, you also get the option to fax written texts as well as PDF or txt attachments directly from the web browser. You also get a clear archive of faxes, header pages with your own logo and other functions.

Virtual conference room

will bring comfort to your meetings and presentations

99 CZK
190 CZK
ks
CZK Monthly Fee

Virtual FAX to email

brings convenient faxing without hardware

1 CZK
49 CZK
ks
CZK Monthly Fee

Service establishment

including user training

750 CZK
CZK One off Payment

Total

Monthly Fee

One off Payment

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz