Internet connection – Brno

Stable internet connection thanks to our own stable optical network in Brno. It can also serve as a quality basis for quickly connecting your company to other services in our data center. The most secure connection (protected against attacks) can be achieved in combination with our service Protection against DDoS.

As an internet provider offering optical internet via our own infrastructure, we provide connections at favorable prices. Actual internet connection prices depend on many factors. That is why we have prepared a simple inquiry form for you, which will help you define your needs for internet availability as precisely as possible.

A separate chapter is then a new approach to software-defined WAN: SD-WAN, exceeding the boundaries of the standard established dogma of Internet connection. It is independent of the geographical location of the branches, the type of connection and the number of providers. Let us know if you are interested in this functionality and the modernization of your access to Internet services can begin. Our sales department will contact you with a specific offer.

Internet connection type

it affects the final price and some parameters

Where exactly do you need to connect?

Please write us the full address of the object

Address

Description of the object, possibly location and type of finish

will help estimate the cost of establishing a connection

Object description

Desired download speed

download

Mbps

Desired upload speed

upload

Mbps

Public IPv4 address

Do you require a public IPv4 address or the entire block?

Additional connection parameters

specifies the final form of the connection offer

More details

in the form of a note on the requested service (you will enter the contact in summary later)

Note

Total

Monthly Fee

One off Payment

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz