Professional WiFi coverage

Choosing the right technology

In the work environment, we have become accustomed to using a wireless connection and we perceive this option as a matter of course. With the growing number of connected devices, the demands on the quality of the Wi-Fi network are increasing.

This is due both to the high-quality topology of the Wi-Fi transmitters and, of course, also to the quality of the transmitter itself. Faster focuses on professional devices that manage to connect tens to hundreds of users at the same time and broadcast in both 2.4GHz and 5.8GHz frequencies. Thus, they cover the demands of users of various devices.

Verified by customers

The implemented wifi coverage projects include, for example, the wifi network in the hockey hall of the DRFG arena in Brno, the signal coverage of shopping centers Olympia Brno, Vaňkovka, Velký Špalíček, the wireless network of Lázně Hodonín, ZŠ Hustopeče or Koleje Dobrovského Brno.

If you are interested, we will conduct a free survey of the premises, propose an optimal topology with regard to the number of connected devices and prepare a calculation. Brands such as Ruckus, Aruba, Aerohive have proven themselves to us.

After implementation, you can take care of the Wi-Fi network yourself or leave the service work to us.

More details

in the form of a note on the requested service (you will enter the contact in summary later)

Note

Total

Monthly Fee

One off Payment

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz