SECURITY OPERATIONS CENTER

Continuous monitoring and detection of security threats and incidents enable early response to remediate and avert fatal impacts on the management of companies.

Our SOC expert team also provides forensic technologies and using the Disaster Recovery Planning (DRP) to restore traffic with our customers.

Monitoring centre

We run our own SECURITY OPERATIONS CENTRE with more than ten years of experience. It provides network traffic risk management together with network technology security design and implementation services in 24/7/365 operating mode.

Detail of the Service

 • Access management
 • Protection against malware
 • Vulnerability management
 • NextGen firewall configuration
 • VPN
 • Cyber-attack detection

Network traffic analysis

We continuously monitor the network architecture. The status of the networks is monitored by the Network Monitoring Tool modules. We integrate SIEM tools, i.e. systems for monitoring and managing security events.

Detail of the Service

 • Network Security Policy
 • WAF/Web Application Firewall (web application security)
 • NextGen Firewall (setting of detailed logging rules for blocked traffic to ensure high availability)
 • Data Loss Prevention system:
  • Data monitoring on servers and end stations according to authorization
  • Detection of freely accessible storage sites
  • Document encryption, including email correspondence

Vulnerability management

We provide our corporate clients with risk and threat management, monitoring and evaluating known and unknown vulnerabilities to eliminate security gaps in a timely manner.

Detail of the Service

 • Vulnerability analyses, network vulnerability scanner implementation, vulnerability reporting and compliance check
 • Implementation of an automated vulnerability management system with identification of the severity and flexible reporting to eliminate risks
 • Set up processes for effective vulnerability remediation and security incident prediction

CERT team | 24/7/365

We operate our own 24/7/365 monitoring centre to prevent, detect and eliminate cyber-attacks and protect soft targets.

We have a Cyber Security Team (CST) trained to actively protect cyberspace, manage and secure network infrastructure and reduce security incidents.

Detail of the Service

 • Network traffic monitoring including real-time identification of critical incidents in 24×7
 • SOC with centralization, detection and reaction to security incidents and events
 • Blocking suspicious traffic with subsequent threat assessment and immediate response
 • Prediction and prevention of suspicious traffic including log management
 • Localization of security incidents and events, including CST response at the incident site
 • Vulnerability management for comprehensive vulnerability management
 • Reporting of identified events and incidents
 • Establishment of a 24/7 Service Desk for reporting events and access to network traffic and status of incidents

Please do not hesitate to contact our Sales department for consultations and orders

+420 533 433 333

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz