Virtual data store

If you need to store data outside your business or home, this is the right choice. You will have permanent access to them and the ability to set rights for different users. You can also share data with customers and business partners, while being sure that the service provider does not analyze your data.

The next generation Virtual Network Storage (NAS) based on Debian Linux includes services like SMB / CIFS, (S)FTP, iSCSI, SSH, RSync and many more. Thanks to its modular concept, it can be improved with plugins.

It is an easy-to-use solution that allows anyone to install and manage network storage without in-depth knowledge. It is also suitable as an additional service for virtual and physical servers. Here it provides increased security or reduced disk capacity costs.

Repository work type

choosing the right platform

0 CZK
350 CZK
480 CZK
CZK Monthly Fee

Virtual storage size

to store your data

300 CZK
500 CZK
980 CZK
1900 CZK
3600 CZK
CZK Monthly Fee

Total

Monthly Fee

One off Payment

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz