VoIP Adaptors

Switching to VoIP does not have to be a big investment if your existing PBX is working without problems. In this case, we replace the analog or digital connection from the original operator with a VoIP converter, or a full-fledged TDMoE (E1) termination. After transferring (porting) numbers, you will then call us cheaper and without high fees for keeping numbers.

Your PBX can also connect with us directly using a SIP trunk if it is technologically possible (it is often necessary to purchase licenses for voice channels – it depends on the PBX manufacturer). In this case, there is no need to use converter(s) and VoIP deployment is even easier!

In both cases, using VoIP on an existing PBX eliminates the need to purchase new phones if your original ones meet your needs technologically and functionally. In addition, PBX management will remain in the hands of a certified administrator, we will only supply the incoming signal and calls.

Technology of the existing PBX

determines the choice of the correct converter

Setting up a VoIP service on the existing PBX

2900 CZK
CZK One off Payment

Note related to existing PBX

to specify the requested services

Note

Total

Monthly Fee

One off Payment

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz