Vyjádření k sítím

Podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví společnosti Faster CZ, spol. s r.o.

Společnost Faster CZ, spol. s r.o., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává vyjádření k existenci sítí.

Žádosti, s platností od 1. 7. 2014, je možné podávat následujícím způsobem:

  • poštou na adresu Jarní 44g, 614 00 Brno
  • e-mailem na adresu vitek@faster.cz

Vyjádření jsou zpoplatněna a zpět zasílána žadatelům prostřednictvím České pošty, s.p.
Součástí vyjádření je i daňový doklad.

Kontaktní telefon: 533 433 338


Dokument ke stažení zde

 

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

fb yt tw

Faster CZ, spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz