První pomoc konvergované bezpečnosti #4

Používáte dostatečně silná hesla?

Vyvarujte se následujících postupů:

 • Výběr hesla podobného předchozímu heslu   SLN266021_cs__3red_cross
 • Hesla, která obsahují křestní jméno nebo příjmení, uživatelské jméno, skutečné jméno, název společnosti apod.   SLN266021_cs__3red_cross
 • Slova zadaná pozpátku   SLN266021_cs__3red_cross
 • Sekvence (qwerty, abcdef, 12345 atd.) SLN266021_cs__3red_cross
 • Heslo nikomu nesdělujte   SLN266021_cs__3red_cross
 • Heslo si nepoznamenávejte poblíž počítače nebo přihlašovacího systému   SLN266021_cs__3red_cross
 • Slovo „heslo“ apod. (snažte se nepoužívat číslice místo písmen, např. „He5l0“) SLN266021_cs__3red_cross

Doporučení:

 • Zvolte si heslo, které si budete pamatovat.   SLN266021_cs__10blue_tick
 • Heslo pravidelně měňte   SLN266021_cs__10blue_tick
 • Nepoužívejte stejné heslo pro více účtů a programů   SLN266021_cs__10blue_tick
 • Zvolte si heslo, které se snadno naučíte psát, aniž byste se museli dívat na klávesnici   SLN266021_cs__10blue_tick
 • Zkuste vytvořit akronym ze snadno zapamatovatelného výrazu SLN266021_cs__10blue_tick

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz