SECURITY OPERATIONS CENTER

Nepřetržitý monitoring s detekcí bezpečnostních hrozeb a incidentů umožňují včasný zásah pro nápravu a odvrácení fatálních dopadů na řízení firem.

Odborný tým SOC současně zajišťuje forenzní technologie a obnovu provozu zákazníků v rámci DRP (Disaster Recovery Planning).

Dohledové centrum

Provozujeme vlastní SECURITY OPERATIONS CENTRUM s více než desetiletou zkušeností. Zajišťuje správu rizik síťového provozu spojeného se službami návrhu a realizace bezpečnosti síťových technologií v režimu 24/7/365.

Detail služby

 • Řízení přístupů
 • Ochrana před škodlivým SW
 • Správa zranitelností
 • Konfigurace NextGen firewall
 • VPN
 • Detekce kybernetických útoků

Analýza síťového provozu

Kontinuálně monitorujeme síťovou architekturu. Sledujeme stav sítí prostřednictvím modulů Network Monitoring Tool. Integrujeme nástroje SIEM, tj. systémy pro monitorování a správu bezpečnostních událostí.

Detail služby

 • Network Security Policy
 • WAF/Web Aplication Firewall (zabezpečení webových aplikací)
 • NextGen Firewall (detailní nastavení pravidel logování blokovaného provozu se zajištěním vysoké dostupnosti)
 • Data Loss Prevention systém:
  • Monitoring dat na serverech a koncových stanicích dle autorizace
  • Detekce volně přístupných úložišť
  • Šifrování dokumentů, včetně mailové korespondence

Vulnerability management

Organizacím zajišťujeme řízení rizik a hrozeb, sledování a vyhodnocování známých i neznámých zranitelností pro včasné odstranění bezpečnostních děr.

Detail služby

 • Analýzy zranitelnosti, nasazení skeneru zranitelností sítě, reportingu zranitelnosti a compliance check
 • Implementace automatizovaného systému řízení zranitelnosti s identifikací závažnosti a flexibilním reportingem pro odstranění rizik
 • Nastavení procesů efektivního odstranění zranitelností a predikce bezpečnostních incidentů

CERT tým | 24/7/365

Provozujeme vlastní dohledové centrum v režimu 24/7/365 za účelem prevence, detekce a eliminování kybernetických útoků a ochrany měkkých cílů.

Disponujeme proškoleným bezpečnostním týmem Cyber Security Team (CST) k aktivní ochraně kyberprostoru, správě i zajištění síťové infrastruktury a redukci bezpečnostních incidentů.

Detail služby

 • Monitoring provozu sítě včetně identifikace kritických incidentů 24×7 v reálném čase
 • SOC s centralizací, detekcí a reakcí na bezpečnostní incidenty a události
 • Blokování podezřelého provozu s následným vyhodnocením hrozeb a okamžitou reakcí
 • Predikce a prevence podezřelého provozu včetně log managementu
 • Lokalizace bezpečnostních incidentů a událostí včetně zásahu CST v místě incidentu
 • Vulnerability management pro komplexní řízení zranitelností
 • Reporting zjištěných událostí a incidentů
 • Zřízení nonstop Service Desk pro hlášení událostí a přístupu k provozu sítě a stavu incidentů

Pro konzultace a objednávky se neváhejte obracet na obchodní oddělení

obchod@faster.cz

+420 533 433 333

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz