Barevná čísla

Základní typy barevných linek

  1. Zelené číslo – je číslo začínající na 800, volání na takovou linku je pro volajícího bezplatné. Náklady na volání platí volaný.
  2. Modré číslo – je číslo začínající na 810, 844, náklady na volání jsou rovnoměrně rozděleny mezi oba účastníky.
  3. Bílé číslo – je číslo začínající na 840, 848, náklady na volání platí pouze volající.
  4. Duhové číslo – je číslo začínající na 900, 906, 908, 909 – náklady na volání platí volající a zároveň je volanému vyplácená provize. Cena hovoru je podle následujícího vzorce 90X ABX XXX, AB značí konečnou cenu za minutu pro volajícího. Pokud bude voláno na číslo 900 160 000, bude volajícího hovor stát 16,- a Vy z provize získáte 7.90,-

Ceník služby

Typ čísla Zřízení služby Měsíční paušál Cena příchozího volání z pevné sítě Cena příchozího volání z mobilní sítě
Zelené 1 990,- 290,- 1,-/min. 3.90,-/min.
Modré 1 990,- 290,- 0.90,-/min. 0.90,-/min.
Bílé 1 990,- 390,- 0,-/min. 0,-/min.
Duhové 5 990,- 4 500,- 0,-/min. 0,-/min.

Provize z barevného čísla

Cena hovoru Provize
16,- 7.90,-
20,- 9.20,-
50,- 25.00,-
60,- 32.00,-
70,- 37.00,-
95,- 55.00,-

Ceny bez DPH platné od 1. 1. 2017

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz