NIS2 je příležitostí pro posílení kybernetické bezpečnosti

Chráníte svá data před vzrůstajícím počtem hackerských útoků?

Nepodceňujte ochranu dat a buďte součástí pozitivního dopadu na technologie a profesionální řízení své firmy.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zaznamenal 59% nárůst bezpečnostních incidentů oproti předchozímu roku.  Rovněž predikuje jejich růst v souvislosti s revizí evropské směrnice a následné implementace NIS2 (Network and Information Security Directive 2).  Dále uvádí, že motivací k agresivitě hackerů není jen geopolitická situace, ale i nižší náklady na jejich realizaci a vidina tučné odměny pro útočníka.

I naše interní průzkumy ukazují na zásadní nedostatky zabezpečení dat a sítí. „Téměř polovina českých firem není připravena na odvrácení kybernetického útoku, natož následnou obnovu dat. Osm z deseti organizací v ČR trpí závažnými zranitelnostmi na externím perimetru a kritická data pro své podnikání dostatečně chrání pouze 5 % podniků“, vysvětluje Václav Nesvadba, Information Security Manager z Faster CZ. Dále dodává, že poptávka po našich službách v oblasti kybernetické bezpečnosti i s ohledem na požadavky pro splnění NIS2 roste.


Nenecháme vás padnout

Na vzrůstající bezpečnostní hrozby a rizika prostřednictvím sofistikovanějších útoků upozorňuje i náš tým dohledového centra (SOC). Právě nepřetržitý monitoring sítě 24/7/365 je jedním z pilířů kybernetické bezpečnosti pro včasnou detekci útoků a následnou eliminaci dopadů na bezpečnost IT infrastruktury (Anti DDoS). Základní portfolio služeb datového centra Faster CZ doplňuje offline zálohování dat s využitím High Availability technologií pro vysokou dostupnost a rychlou obnovu šifrovaných dat, ať už jedné pobočky nebo celé SD-WAN sítě. Případné útoky zvenčí nesmějí ohrozit provoz více než 2 000 zákazníků, o jejichž data se staráme.

Ve vysokém standardu služeb

Dlouhodobí zákazníci Faster CZ využívají převážně služeb optického internetového připojení nebo našeho špičkového datacentra v Brně, které bylo vybudováno na míru ve vysokém IT standardu, se splněním energetické nenáročnosti a minimální ekologické zátěže. Od roku 2017 již nabízíme i druhý sál s fyzicky oddělenými kójemi pro větší bezpečnost umístění serverů. Zabezpečení a vybavení úrovně TIER IV nám současně umožňuje flexibilně reagovat na požadavky zákazníků v oblasti Risk & ComplienceSecurity Assessment služeb.

Kdo je připraven, není překvapen

Bezpečnostní portfolium Faster CZ nabízí kybernetickou analýzu zaměřenou na řízení zranitelnosti, třífázový penetrační test včetně ochrany měkkých cílů se simulací útoku na majetek zákazníků nebo komplexní bezpečnostní audit. Dost často reagujeme i na poptávku po službách ochrany pevných a mobilních koncových stanic, řízení hrozeb a zranitelností v prostředí virtuální privátní sítě  (VPN) a vulnerability managementu, včetně služeb tzv. hardeningu: tj. řízení zranitelnosti napříč operačními systémy, aplikačním SW a síťovými zařízeními (SD-WAN).

Zásadní prioritou vždy je odvracet bezpečnostní hrozby, pečovat o citlivá data, upevňovat bezpečnost celé firmy a starat se o její spokojenost se zakoupenými službami.

Posilněte svoji kybernetickou bezpečnost již dnes.

 

 

faster_3.0
Be Faster

 

#besafe #CyberSecurity #Faster
#NIS2

Novinky

Partnerství CSP

5. 12. 2023

CyberSecurityPlatform.cz je odborná komunita a platforma určená pro odborníky i studenty informační a kybernetické bezpečnosti,...

Kybernetická bezpečnost: Zálohovat znamená přežít

27. 11. 2023

• 3 min. čtení •   Můžete si v podnikání vůbec dovolit částečnou nebo úplnou ztrátu dat?   Představte...

FASTER-CSIRT (CZ)

17. 10. 2023

  📢 Máme novinku FASTER-CSIRT (CZ)   Bezpečnostní tým Faster CZ byl v minulých dnech registrován Trusted...

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz