FASTER-CSIRT (CZ)

 

📢 Máme novinku FASTER-CSIRT (CZ)

 

Bezpečnostní tým Faster CZ byl v minulých dnech registrován Trusted Introducer (TI), která tvoří důvěryhodnou páteř služeb této infrastruktury a sdružuje evropské národní, akademické i komerční bezpečnostní týmy.

 

 

 

Jednou z klíčových aktivit TI je akreditování a certifikace bezpečnostních týmů dle jejich prokázané a ověřené míry vyspělosti včetně vedení seznamu těchto týmů, což v konečném důsledku usnadňuje a zefektivňuje jejich spolupráci.

Bezpečnostní týmy odpovídají za agendu související s řešením bezpečnostních incidentů v rámci své organizace či sítě. Tato agenda je velmi široká a zahrnuje množství úkolů od prevence a zvyšování povědomí, detekci, sledování a řešení incidentů, až po vyhodnocování zkušeností.

Službu “Trusted Introducer” (“TI”) zřídila evropská komunita CERT/CSIRT týmů v roce 2000 za účelem řešení společných potřeb a budování infrastruktury, která by poskytovala důležitou podporu všem bezpečnostním týmům zaměřeným na řešení a řízení bezpečnostních incidentů.

 

faster_3.0
Be Faster

#besafe #CyberSecurity #Faster

Novinky

Partnerství CSP

5. 12. 2023

CyberSecurityPlatform.cz je odborná komunita a platforma určená pro odborníky i studenty informační a kybernetické bezpečnosti,...

Kybernetická bezpečnost: Zálohovat znamená přežít

27. 11. 2023

• 3 min. čtení •   Můžete si v podnikání vůbec dovolit částečnou nebo úplnou ztrátu dat?   Představte...

FASTER-CSIRT (CZ)

17. 10. 2023

  📢 Máme novinku FASTER-CSIRT (CZ)   Bezpečnostní tým Faster CZ byl v minulých dnech registrován Trusted...

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz