FASTER-CSIRT (CZ)

17. 10. 2023
|
1 min. čtení
|
Aktuálně

Máme novinku FASTER-CSIRT (CZ)

Bezpečnostní tým Faster CZ byl v minulých dnech registrován Trusted Introducer (TI), která tvoří důvěryhodnou páteř služeb této infrastruktury a sdružuje evropské národní, akademické i komerční bezpečnostní týmy.

Jednou z klíčových aktivit TI je akreditování a certifikace bezpečnostních týmů dle jejich prokázané a ověřené míry vyspělosti včetně vedení seznamu těchto týmů, což v konečném důsledku usnadňuje a zefektivňuje jejich spolupráci.

Bezpečnostní týmy odpovídají za agendu související s řešením bezpečnostních incidentů v rámci své organizace či sítě. Tato agenda je velmi široká a zahrnuje množství úkolů od prevence a zvyšování povědomí, detekci, sledování a řešení incidentů, až po vyhodnocování zkušeností.

Službu „Trusted Introducer“ („TI“) zřídila evropská komunita CERT/CSIRT týmů v roce 2000 za účelem řešení společných potřeb a budování infrastruktury, která by poskytovala důležitou podporu všem bezpečnostním týmům zaměřeným na řešení a řízení bezpečnostních incidentů.

faster_3.0

Be Faster
#besafe

© 2024 Faster.cz
vytvořila