Kybernetická bezpečnost
nejen při pohybu na síti

Komplexní řešení od analýzy stavu, přes nástroje ověřující bezpečnost – penetrační testy,
skenování sítí, simulace podvodného jednání, až po návrh řešení a kontinuální dohled.

Bezpečnosti se věnujeme od vzniku Faster CZ, avšak od roku 2022 jsme jí dali komplexní tvář. Situace v kyberprostoru se neustále vyvíjí a trendy se přizpůsobují potřebám zákazníků. Cílem je rychlá a efektivní reakce na vzrůstající se kybernetické útoky včetně jejich předcházení.

Registrace, partnerství a certifikace

Bezpečnostní tým FASTER-CSIRT (CZ) je registrovaný evropským standardem Trusted Introducer Service pro zabezpečení a reakce na bezpečnostní incidenty v režimu 24/7/365.

Jako poskytovatel cloudových služeb, způsobilý k zajištění potřebné bezpečnosti informací v souladu s vyhláškou o bezpečnostních pravidlech, jsme rozhodnutím Digitální a informační agentury zapsaní do Katalogu cloud computingu.

Jsme členy projektu FENIX, jehož cílem je zajištění dostupnosti internetových služeb prostřednictvím autonomních systémů v případě masivních DoS útoků v České republice.

Jsme partnery odborné komunity CyberSecurityPlatform.cz, určené pro experty informační a kybernetické bezpečnosti se specializací na kybernetický zákon a jeho praktické uplatnění.

Jsme certifikovaní dle standardů ČSN EN ISO/IEC 27001, systém managementu bezpečnosti informací je dodržován a zavedené procesy jsou každoročně dozorovány.

Ochranu sítí, informačních systémů, koncových stanic i mobilních zařízení uživatelů dotčených kybernetickými hrozbami zajišťuje náš bezpečnostní tým certifikovaný Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Audit a řízení rizik

Ověřujeme míru rizika, kterou je organizace ochotna ve svém podnikání akceptovat.

Prověřujeme aktuální stav zabezpečení proti kybernetickým útokům prostřednictvím identifikace, analýzy, hodnocení a řízení rizik.

Ochrana sítě a provozu

Využíváme systémy ochrany dat pro eliminování kritického ohrožení činností firem v důsledku provedeného hackerského útoku.

Zajišťujeme zachování chodu organizace s minimálními dopady na případné škody (ztrátu a kompromitaci dat, přerušení provozu, ohrožení reputace, finanční ztráty).

Bezpečnostní operace

Výrazně zvyšujeme odolnost firem pomocí nástrojů pro aktivní řízení bezpečnosti.

Identifikujeme bezpečnostní problémy, odhalujeme zranitelnosti a zaměřujeme se na pokročilé techniky zneužití automatizace, strojového učení či umělé inteligence útočníky.

SOC 24/7/365

Nepřetržitě monitorujeme pomocí detekce bezpečnostních hrozeb a incidentů, která umožňuje včasný zásah pro nápravu a odvrácení fatálních dopadů na chod organizací.

C-SIRT tým našeho SOC současně využívá forenzní technologie a nástroje pro obnovu provozu zákazníků.

© 2024 Faster.cz
vytvořila