Dotace

 • Název: Redesign webových stránek Faster CZ
 • Reg. číslo: 0380000653
 • Realizace: 1. 1. – 30. 9. 2023
 • Celkové náklady: 242 000 Kč
 • Dotace: 200 000 Kč

Projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.
Předmětem projektu je redesign zastaralých webových stránek společnosti za účelem modernější, důstojnější a profesionálnější prezentace společnosti v online prostředí. V rámci projektu kreativního voucheru je výstupem kompletní grafický návrh webové prezentace, vč. všech podstran.


 • Název projektu: Digitální transformace v podniku Faster CZ spol. s r.o.
 • Zkrácený název projektu: Výzva Virtuální podnik (Faster CZ spol. s r.o.)
 • Registrační číslo projektu: CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_015/0004952
 • Datum zahájení projektu: 30. 9. 2022
 • Datum ukončení projektu: 31. 8. 2024

Předkládaný projekt je zaměřen na implementaci nového bezpečnostního HW řešení, díky kterému bude mít možnost zvýšení kybernetické bezpečnosti formou pravidelného skenování vlastních sítí a hledání zranitelností. Dále pak upgrade interního skladového systému neboť stávající řešení je neefektivní a způsobuje velké prostoje v práci zejména v čase inventur a v poslední řadě je zamýšleno také pořízení nové tiskárny.


Projekt s názvem Výzkum a vývoj nové generace převodníků pro průmysl 4.0 a „chytré“ budovy, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024432, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci Výzvy APLIKACE – VÝZVA VIII. a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“. Na základě žádosti o podporu ze dne 14.12.2020 byl projekt uznán Ministerstvem financí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 396953/21/61200/549 jako způsobilý k poskytnutí dotace na výzkum a vývoj komunikačních zařízení (gateway) a řídicích jednotek.

 • Zahájení projektu: 1. 1. 2021
 • Plánované datum ukončení projektu: 31. 5. 2023
 • Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je výzkum a vývoj zcela nové generace sofistikovaných komunikačních zařízení (gateway) a řídicích jednotek, které umožní zkvalitnit ovládání a monitoring automatizovaných výrobních celků v průmyslových objektech, administrativních budovách či chytrých domácnostech.


Projekt s názvem Vývoj software pro ovládání osvětlení s využitím protokolu DALI, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0023050, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci Výzvy APLIKACE – VÝZVA VIII. a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“. Na základě žádosti o podporu byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace pro implementaci komunikačního protokolu DALI do systému automatizace budov.

 • Zahájení projektu: 1. 7. 2020
 • Ukončení projektu: 30. 11. 2020
 • Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Hlavním cílem projektu je implementace komunikačního protokolu DALI (Digital Addressable Lighting Interface) pro ovládání osvětlení v chytrých budovách. Svítidla bude možné beze změn v zapojení snadno přiřazovat nebo seskupovat i po instalaci, například na základě změn způsobu využívání místností. Složitější systémy řízení osvětlení pomocí protokolu DALI bude možné s využitím interního systému zadavatele, tj. FASTER CZ spol. s r.o. začlenit do celkové automatizace chytrých budov.


Projekt Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o. (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

 • Zahájení projektu: 1. 9. 2015
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2018
 • Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.


Projekt IoT senzor koncentrace CO2 – TH04010105 byl spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu EPSILON.

 • Zahájení projektu: 1. 10. 2018
 • Ukončení projektu: 31. 12. 2021
 • Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno

Hlavním cílem projektu je vývoj nízkoodběrového IoT senzoru pro měření koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Senzor bude součástí komplexní sestavy PLC modulů produktové řady Unipi. Měření koncentrace oxidu uhličitého nabývá na významu s rozvojem nových technologií pro zateplení budov, kdy dochází k nedostatečné výměně vzduchu v místnostech a zvyšování koncentrace oxidu uhličitého nad míru vhodnou pro dlouhodobý pobyt lidí. Mezi stávajícími zákazníky uchazeče již narůstá poptávka po vhodných senzorech na měření koncentrace oxidu uhličitého. Výsledky řešení projektu proto přispějeme k ochraně zdraví obyvatelstva a zároveň přinese i významný ekonomický efekt.

© 2024 Faster.cz
vytvořila