Datové centrum
s inteligentní energií

Nabízí zákazníkům kvalitní zázemí pro jejich IT infrastrukturu.
Klade vysoký důraz na stoprocentní redundanci všech systémů.

V roce 2013 jsme postavili novou budovu, speciálně navrženou pro funkci datacentra. Vzniklo první Datové centrum Faster CZ (DCI) se sálem o kapacitě 135 racků na ploše 200m2. Od roku 2019 navíc nabízíme prostory druhého sálu (DCII) s fyzicky oddělenými kójemi pro zajištění vyššího stupně bezpečnosti serverů. Ten zvýšil kapacitu na 230 racků a klient si tak může pronajmout privátní datové sály o kapacitě 16 racků.

Naše datacentra splňují nejpřísnější bezpečnostní a technologické standardy TIER IV, energetickou nenáročnost a minimální ekologickou zátěž.

Jak počítáme cenu elektrické energie?

U dedikovaného serveru nebo v pronajatém racku dle skutečně spotřebované energie za měsíc (samostatný elektroměr), virtualizované služby mají energii započtenou již v ceně.

Jednotná cena el. energie za měsíc provozu zařízení s příkonem 1 W je 5,11 Kč, tj. 6,90 Kč/kWh.

Ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou platné od 1. 1. 2024

Služby datacentra

Kromě housingových služeb se specializujeme na aktuální cloudové technologie. Nabízíme provoz virtuálních serverů, kontejnerů, zálohování či komplexního virtuálního datacentra.

Snadné propojení různých typů služeb do jednoho funkčního celku s vyhrazeným datovým propojem mezi sídlem zákazníka a naším datacenterem zajistí výrazné zjednodušení implementace.

V rámci prevence před síťovými hrozbami poskytujeme profesionální řešení VPN, Firewallu a ochrany před DDoS útoky. Umíme tak předejít znepřístupnění vašeho serveru, služby či celé infrastruktury.

Vysoká dostupnost

Datová připojení jsou vedena po třech geograficky nezávislých optických trasách. Redundanci připojení zajišťují protokoly BGP a TRILL. Pro zajištění plné síťové neutrality lze využít služeb dalších telekomunikačních operátorů.

Datacentrum umístěné v mimozáplavové oblasti je napájeno dvěma trafostanicemi, z nichž jedna je vyhrazena pouze pro nás a umístěna na našem pozemku. Ochranu proti výpadkům napájení dále zajištují dva diesel agregáty otestované na tři dny nepřetržitého provozu. Každá ze dvou napájecích větví je dimenzována na udržení plné zátěže a má samostatnou ochranu UPS.

Systém chlazení je rozdělen na dva okruhy. Každý z nich má větší chladící výkon, než je plánovaná kapacita datacentra a je tvořen několika nezávislými jednotkami.
Protipožární systém využívá plyn Argonit a je navržen tak, aby zastavil požár během 60 vteřin.

Unikátní energie

Pro snížení nákladů a zvýšení efetivity provozu chladíme datacentrum systémem, který odpadní teplo používá pro vytápění budovy, ohřev užitkové vody a teprve přebytek odvádí do externích chladičů.

Tepelná čerpadla zařazená v systému umožňují využít při nižších teplotách free-cooling, a tím dále zvyšují efektivitu chlazení.

V horkých slunečných dnech pokrývá elektrická energie ze solárních panelů významnou část spotřeby chladícího systému.

Celá budova využívá pro řízení prostředí inteligentní systém postavený na našich vlastních produktech dceřinné společnosti Unipi technology.

Dohled a bezpečnost

Datacentrum je pro zákazníky otevřeno v režimu 24/7/365.

Pro zajištění maximální bezpečnosti prochází zákazník při vstupu vždy vícefaktorovým procesem autorizace za přítomnosti personálu.

Po celém areálu jsou instalovány kamery a další bezpečnostní prvky.

Všechny provozované služby jsou pod stálým dohledem našeho týmu, který je připraven kdykoliv převzít vaše požadavky telefonicky, e-mailem nebo přes webový portál.

© 2024 Faster.cz
vytvořila