Vyjádření k existenci sítí

elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví společnosti Faster CZ spol. s r.o.


Společnost Faster CZ spol. s r.o. v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) poskytuje na základě žádosti osob uvedených v zákoně vyjádření o technické infrastruktuře, včetně podmínek ochrany a dalších nezbytných údajů pro projektovou činnost a provedení stavby.

Pro tyto účely doporučujeme využít preferovanou možnost podání přes elektronickou podatelnu žádostí v aplikaci UtilityReport.

Žádost musí obsahovat tyto údaje:

 • žadatel
 • stavebník
 • název akce
 • katastrální území
 • situační plánek s uvedením parcelních čísel (zájmová oblast)

Vyjádření jsou zpoplatněna, přičemž po obdržení žádosti je vystavena zálohová faktura ve výši 300,- Kč (vč. DPH), po jejím uhrazení obdrží žadatel daňový doklad a příslušné vyjádření.

Firma Faster CZ spol. s r.o. je vlastníkem technické infrastruktury na území města Brna a dále v těchto přilehlých katastrálních územích:

 • Modřice
 • Moravany u Brna
 • Podolí u Brna
 • Popůvky u Brna
 • Šlapanice u Brna
 • Troubsko

Žádosti je možné alternativně podávat také:

© 2024 Faster.cz
vytvořila