Dotační programy

Projekt s názvem „Výzkum a vývoj nové generace převodníků pro průmysl 4.0 a „chytré“ budovy“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024432, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci Výzvy APLIKACE – VÝZVA VIII. a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“. Na základě žádosti o podporu ze dne 14.12.2020 byl projekt uznán Ministerstvem financí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 396953/21/61200/549 jako způsobilý k poskytnutí dotace na výzkum a vývoj komunikačních zařízení (gateway) a řídicích jednotek.

Zahájení projektu: 1.1.2021

Plánované datum ukončení projektu: 31.5.2023

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je výzkum a vývoj zcela nové generace sofistikovaných komunikačních zařízení (gateway) a řídicích jednotek, které umožní zkvalitnit ovládání a monitoring automatizovaných výrobních celků v průmyslových objektech, administrativních budovách či chytrých domácnostech.


Projekt s názvem „Vývoj software pro ovládání osvětlení s využitím protokolu DALI“, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0023050, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v rámci Výzvy APLIKACE – VÝZVA VIII. a Prioritní osy PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“. Na základě žádosti o podporu byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace pro implementaci komunikačního protokolu DALI do systému automatizace budov.

Zahájení projektu: 1. 7. 2020

Ukončení projektu: 30. 11. 2020

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Hlavním cílem projektu je implementace komunikačního protokolu DALI (Digital Addressable Lighting Interface) pro ovládání osvětlení v chytrých budovách. Svítidla bude možné beze změn v zapojení snadno přiřazovat nebo seskupovat i po instalaci, například na základě změn způsobu využívání místností. Složitější systémy řízení osvětlení pomocí protokolu DALI bude možné s využitím interního systému zadavatele, tj. FASTER CZ spol. s r.o. začlenit do celkové automatizace chytrých budov.


Projekt Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.,“ (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.


Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz