Vyjádření k sítím

Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví společnosti Faster CZ spol. s r.o.

Společnost Faster CZ spol. s r.o. v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) poskytuje na základě žádosti osob uvedených v zákoně vyjádření o technické infrastruktuře, včetně podmínek ochrany a dalších nezbytných údajů pro projektovou činnost a provedení stavby.

Pro tyto účely doporučujeme využít preferovanou možnost podání přes elektronickou podatelnu žádostí v aplikaci UtilityReport.

Žádost musí obsahovat tyto údaje:

 • žadatel
 • stavebník
 • název akce
 • katastrální území
 • situační plánek s uvedením parcelních čísel (zájmová oblast)

Vyjádření jsou zpoplatněna, přičemž po obdržení žádosti je vystavena zálohová faktura ve výši 300,- Kč (vč, DPH), po jejím uhrazení obdrží žadatel daňový doklad a příslušné vyjádření.

Firma Faster CZ, spol. s r.o. je vlastníkem technické infrastruktury na území města Brna a dále v těchto přilehlých katastrálních územích:

 • Modřice
 • Moravany u Brna
 • Podolí u Brna
 • Popůvky u Brna
 • Šlapanice u Brna
 • Troubsko

Žádosti je možné alternativně podávat také:

 

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz