Pronájem racku

Pronájem racku neboli rack housing má v základním provedení dvě nezavislé napájecí větve pod UPS ochranou a čidlo otevření. Každý přívod má samostatný jistič a elektroměr. Energii účtujeme měsíčně dle skutečné spotřeby v ceně 5,85 Kč / příkon 1W. Chlazení je již započteno v základní ceně elektrické energie. V případě specifických požadavků je možné instalovat speciální zámky, umístit vlastní racky, využít samostatný sál nebo privátní bezpečnostní a kamerový systém.

Parametry racku

jsou v základu 100 cm x 60 cm x 42 U s jedním 16A jističem na každé ze dvou nezávislých napájecích větví

8100 Kč
5700 Kč
ks
Měsíčně

Předpokládaná spotřeba (cena od 1. 1. 2024)

odhad celkové ceny spotřeby vašich technologií

5.11 Kč
W
Měsíčně

Konektivita

zajistí připojení vašich technologií do internetu

720 Kč
3500 Kč
Měsíčně

Další parametry racku

pokud potřebujete něčeho více

700 Kč
1210 Kč
3520 Kč
Měsíčně

Adresy IPv4

veřejné IP adresy pro vaše služby

0 Kč
130 Kč
240 Kč
420 Kč
700 Kč
1420 Kč
Měsíčně

Rozšířená konektivita racku

vhodná pro náročné a rozsáhlé projekty

240 Kč
1150 Kč
Měsíčně

Zřízení služby

vše pro vás nachystáme, ať můžete svůj projekt rovnou spustit

3900 Kč
Jednorázově

Ochrana služeb v datacentru

před sofistikovanými síťovými hrozbami

Další požadavky a specifikace

pro maximální přizpůsobení služeb vašim potřebám

Poznámka

Celkem

Měsíčně

Jednorázově

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz