SECURITY MANAGEMENT

Využíváme systémy ochrany dat pro eliminování kritického ohrožení činností firem v důsledku provedeného hackerského útoku.

Zajišťujeme zákazníkům zachování chodu s minimálními dopady na případné škody (ztrátu a kompromitaci dat, přerušení provozu, ohrožení reputace, finanční ztráty).

Firewall | VPN | SD-WAN

Řídíme hrozby a zranitelnosti síťových zdrojů a kritických decentralizovaných IT ekosystémů v prostředí virtuální privátní sítě VPN.

Zajišťujeme připojení služeb pomocí SD WAN, hloubkovou analýzu sítí, offline zálohy mimo dosah útočníků a Anti DDoS ochranu.

Detail služby

 • Řízení přístupu uživatelů
 • Implementace vícefaktorové autentizace
 • Řízení zranitelnosti IT/OT a IoT zařízení
 • Správa cloudových přístupů
 • Konzultační servis pro licencování a implementaci systémů pro ochranu SW
 • Risk Management Modul
 • SD-WAN: automatické sledování datového provozu v síti, výběr trasy s garancí nejvyšší možné kvality v kombinaci s požadavky na vysoké bezpečnostní nároky
 • Open source technologie s principem non vendor locking pro integraci různých technologií a optimalizací výdajů na zřízení síťového připojení
 • Vlastní vývoj „secure by design“ architektury centrální správy a dohledu nad řízením kritických aplikací
 • Garantovaný přímý přístup pro úplný technický a bezpečnostní dohled provozu 7/24/365 bez účasti aplikací, softwaru a podpory 3. stran
 • Next Generation Firewaliing

HA cluster

Chráníme kritické systémy organizací (finanční systémy, řízení výroby, atd.) a zabezpečujeme nepřetržitý přístup prostřednictvím High Availability technologií zajišťující vysokou dostupností serverů, dat a aplikací.

Optimalizujeme a implementujeme opatření pro případy závad, výpadků a vážného poškození klíčových provozů menších a středních společností.

Detail služby

 • Provoz vlastního datového centra s vysokou dostupností i na vrstvě datových úložišť
 • Zajištění chodu kritických informačních systémů v systému online replikovatelných úložišť
 • Konfigurace HA clusterů s podporou převzetí služeb při selhání pro vysokou dostupnost
 • Stálý monitoring potenciálních bodů selhání a poškození dat: úložiště, napájecí zdroje, síťové komponenty a další HW a SW prostředky
 • Analýza prostředí pro provoz kritických aplikací podniků včetně tvorby DRP/ Plánů pro rozsáhlé poškození a obnovu dat
 • Využití vlastních automatizovaných systémů pro zálohování dat a offline backup

Offline Backup

Nabízíme službu pro ukládání záloh mimo dosah útočníků, která je provozována v oddělené a zabezpečené infrastruktuře v případě útoku na primární zdroj IT infrastruktury.

Využíváme automatizované systémy pro zálohování serverů, pracovních stanic a datových úložišť různého typu s využitím prověřených zálohovacích technologií.

Detail služby

 • Backup Analýza objektů pro systém segmentace záloh podle citlivosti podnikových dat a metodiky Národního Bezpečnostního Úřadu ČR
 • Automatické řazení kritických dat do víceúrovňové struktury médií s ohledem na požadovanou rychlost obnovy v rámci Recovery Time Objective a Recovery Point Objective /DRP strategií
 • Aktivní ochrana před ransomware
 • Design a implementace šifrovací infrastruktury pro zálohování objektů a dat
 • Bezpečné zálohování dat do objektové storage v cloudu v rámci našeho datového centra splňující nároky minimálně Tier III na více geograficky oddělených lokalitách
 • Vzdálený monitoring rizik zálohovacích zařízení

Anti DDoS

Navrhujeme strategii a implementaci řešení nejvyšší úrovně zabezpečení sítě před komplexními i sofistikovanými DDoS útoky.

Monitorujeme provoz a zajišťujeme prevenci hrozeb s automatizovanou službou realizace nápravných opatření v reálném čase.

Včas odhalujeme DDoS útoky, zajišťujeme vysokou dostupnost konektivity za všech okolností a blokujeme probíhající útoky.

Detail služby

 • Unikátní HW sestavy pro čištění DDoS útoků v rámci páteřní sítě Faster CZ
 • Externí scrubbing centrum při útocích s vysokým objemem provozu
 • Zajištění přístupu k provozu na síti, detailech útoku a rozšířené technické podpoře 24/7/365
 • Ochrana před útoky využívajících známé nástroje i specifickými útočnými technikami (ICMP/IGMP/UDP FLOOD, TCP ACK/RST/SYN vč. FIN a ACK FLOOD, TCP fragmentace, ad.)
 • Sledování definovaných síťových objektů s nastavením pravidel pro mitigaci různých typů útoků
 • Dostupnost chráněné služby je zajištěna i v průběhu útoku

Pro konzultace a objednávky se neváhejte obracet na obchodní oddělení

+420 533 433 333

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz