SECURITY OPERATIONS

Výrazně zvyšujeme odolnost firem pomocí nástrojů pro aktivní řízení bezpečnosti.

Identifikujeme bezpečnostní problémy, odhalujeme zranitelnosti a zaměřujeme se na pokročilé techniky zneužití automatizace, strojového učení či umělé inteligence útočníky.

Security Scan

Zajistíme konfiguraci manuálních a automatizovaných nástrojů identifikace zranitelností s fyzickým dohledem v režimu 24/7/365.

Detail služby

 • Implementace vhodných nástrojů pro vyhodnocení zranitelností v síti
 • Odstranění falešně pozitivních nálezů
 • Analýza identifikovaných zranitelností
 • Prioritizace zranitelností včetně typu zranitelných systémů a možných bezpečnostních děr

3-fázové penetrační testy

Identifikujeme bezpečnostní hrozby, rizika i zranitelnosti v architektuře IS s využitím simulovaných hackerských útoků.

Analyzujeme stav odolnosti firem před provedením kybernetického útoku prostřednictvím zneužití lidského faktoru a napadení síťové i aplikační úrovně z vnějšího prostředí.

Integrujeme techniky konvergované bezpečnosti ochrany měkkých cílů a digitální bezpečnosti.

Detail služby

 • Penetrační testování serverů, veřejně dostupných služeb, mobilních zařízení, VoIP, aplikací, IT/OT zařízení, řídících a kontrolních systémů (SCADA), cloudů a infrastruktury
 • Kontinuální testování komunikačních rozhraní, hardwaru i softwaru organizací
 • Simulace malware útoku, phishingový test, prolomení přihlašovacích údajů, infiltrace škodlivého kódu
 • Detekce slabých míst objektů a simulovaný tvrdý test fyzického útoku na majetek a zdraví
 • Moderovaný reporting se zpracováním návrhů implementace nápravných opatření v souladu s vnitřními směrnicemi, ZKB, ISO certifikacemi a transpozicí NIS2
 • Školení uživatelů

Endpoint Security

Chráníme pevné i mobilní koncové stanice organizace před zneužitím aplikací a operačních systémů (SSL strip, mobile trojan, ransomware, url filtering, O-day vulnerability, ztráta zařízení).

Detail služby

 • Mobile Device Management
 • Penetrační test mobilních zařízení
 • Automatické zálohování dat, offline backup
 • Endpoint Detection and Response modul
 • Detekce ransomware, malware a phishingových útoků
 • Anti-exploit opatření
 • Nastavení správy koncového systému
 • Zajištění a kontrola přístupu na www
 • Šifrování pevných disků
 • APPI/Aplication Control Modul

Hardening

Eliminujeme zranitelnost podnikových systémů a aplikací s využitím konfigurací bezpečnostních standardů.

Nasazujeme základní nástroj pro řízení kybernetické bezpečnosti, integrujeme analýzu IT infrastruktury, aktualizujeme bezpečnostní politiku a průběžně ověřujeme její dodržování.

Zajišťujeme vysokou úroveň zabezpečení v kombinací s manuální konfigurací a automatizovaných systémů řízení zranitelnosti.

Detail služby

 • Analýza rizik IT infrastruktury: servery, aplikace BOYD, pracovní stanice, HW zařízení, ad.
 • Automatizované ověřování stavu bezpečnosti a systémů k prověření shody CIS Benchmarks, tj. implementace hardeningových bezpečnostních politik
 • Implementace nástrojů vulnerability management, řízení zranitelnosti napříč operačními systémy, aplikačním SW a síťovými zařízeními
 • Implementace bezpečnostních standardů v návaznosti na řízení dodavatelů dle ZKB, ISO certifikací a transpozici NIS2

Pro konzultace a objednávky se neváhejte obracet na obchodní oddělení

+420 533 433 333

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz