Virtuální úložiště dat

Pokud potřebujete ukládat data mimo vaši firmu nebo domácnost, tohle je správná volba. Budete k nim mít stálý přístup a možnost nastavit si práva pro různé uživatele. Můžete také sdílet data se zákazníky a obchodními partnery, zároveň přitom mít jistotu, že poskytovatel služeb vaše data neanalyzuje.

Virtuální síťové úložiště (NAS) nové generace založené na systému Debian Linux obsahuje služby jako SMB / CIFS, (S)FTP, iSCSI, SSH, RSync a mnoho dalších. Díky modulární koncepci je možné jej vylepšit pomocí pluginů.

Jedná se o snadno použitelné řešení, které každému umožní nainstalovat a spravovat síťové úložiště bez hlubších znalostí. Je vhodné také jako doplňková služba pro virtuální a fyzické servery. Zde zajistí zvýšení bezpečnosti nebo snížení nákladů na diskovou kapacitu.

Typ práce s úložištěm

volba té správné platformy

0 Kč
350 Kč
480 Kč
Měsíčně

Velikost virtuálního úložiště

pro ukládání vašich dat

300 Kč
500 Kč
980 Kč
1900 Kč
3600 Kč
Měsíčně

Celkem

Měsíčně

Jednorázově

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz