Datacentrum

Datacentrum v Brně s inteligentní energií

Datacentrum je jedinečným projektem společnosti Faster CZ, jehož cílem je nabízet zákazníkům kvalitní zázemí pro jejich IT infrastrukturu, splňující nejpřísnější bezpečnostní a technologické standardy za příznivé ceny. Při návrhu a výstavbě byla striktně dodržována pravidla pro stoprocentní redundanci všech systémů.


V roce 2013 byla v Brně-Maloměřicích postavena nová budova, speciálně navržená pro funkci datacentra. První blok se sálem o kapacitě 135 racků na ploše 200m2 byl úspěšně naplněn. Proto byl v roce 2019 dostavěn blok B, který zvýšil kapacitu na 230 racků a vyhověl přáním zákazníků na možnost pronajmout si privátní datové sály o kapacitě 16 racků.

Služby datacentra

Kromě housingových služeb se specializujeme na aktuální cloudové technologie, nabízíme provoz virtuálních serverů, kontejnerů, zálohování či komplexního virtuálního datacentra. Snadné propojení různých typů služeb v rámci datacentra do jednoho funkčního celku a vyhrazený datový propoj mezi sídlem zákazníka a naším datacenterem zajistí výrazné zjednodušení implementace.

V rámci prevence před síťovými hrozbami poskytujeme profesionální řešení VPN, Firewallu a ochrany před útoky typu DDoS. Umíme tak předejít znepřístupnění vašeho serveru, služby či celé infrastruktury.

Vysoká dostupnost

Datová připojení jsou vedena po třech geograficky nezávislých optických trasách. Redundanci připojení zajišťují protokoly BGP a TRILL. V našem datacentru je také možné využít služby dalších telekomunikačních operátorů. Tim je zajištěna plná síťová neutralita.

Datacentrum umístěné v mimozáplavové oblasti je napájeno dvěma trafostanicemi. Jedna z nich je vyhrazena pouze pro nás a umístěna na našem pozemku. Ochranu proti výpadkům napájení dále zajištují dva diesel agregáty otestované na tři dny nepřetržitého provozu. Každá ze dvou napájecích větví je dimenzována na udržení plné zátěže a má samostatnou ochranu UPS.

Systém chlazení je rozdělen na dva okruhy. Každý z nich má větší chladící výkon, než je plánovaná kapacita datacentra a je tvořen několika nezávislými jednotkami.
Protipožární systém využívá plyn Argonit a je navržen tak, aby zastavil požár během 60 vteřin.

Dohled a bezpečnost

Datacentrum je pro zákazníky otevřeno v režimu 24/7. Pro zajištění maximální bezpečnosti prochází zákazník při vstupu vždy vícefaktorovým procesem autorizace za přítomnosti personálu. Po celém areálu jsou instalovány kamery a další bezpečnostní prvky. Všechny provozované služby jsou pod stálým dohledem našeho týmu, který je připraven převzít kdykoli vaše požadavky telefonicky, mailem nebo přes webový portál.

Jak počítáme cenu elektrické energie?

  • u hostovaného serveru, či v pronajatém racku účtujeme dle skutečně spotřebované energie za měsíc (samostatný elektroměr)
  • virtualizované služby mají energii započtenou v ceně

Unikátní zelená energie

Pro snížení nákladů a zvýšení efetivity provozu chladíme datacentrum systémem, který odpadní teplo používá pro vytápění budovy, ohřev užitkové vody a teprve přebytek odvádí do externích chladičů. Tepelná čerpadla zařazená v systému umožují využít free-cooling při vyšších venkovních teplotách než u běžných řešení a tím dále zvyšují efektivitu chlazení. V horkých slunečných dnech pokrývá elektrická energie ze solárních panelů významnou část spotřeby chladícího systému. Celá budova využívá pro řízení prostředí inteligentní systém postavený na našich vlastních produktech Unipi.

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz