Ochrana proti DDoS

Služba Anti-DDoS poskytuje efektivní a komplexní ochranu před síťovými hrozbami. Řešení je určeno pro ty, kteří vyžadují dostupnou konektivitu za všech okolností. Každý, bez ohledu na velikost a zaměření může být terčem útoku.

DDoS ochrana sítě zákazníka je realizována jako služba v rámci páteřní sítě Faster CZ. Veškerý příchozí i odchozí provoz zákazníka prochází trvale přes hardwarová zařízení pro čištění DDoS útoků. V případě útoku dojde k detekci a automatickému zablokování závadného provozu. Průchod legitimního provozu bude zachován.

Varianta PRO Vám navíc poskytuje speciální bezpečnostní profily dle potřeb zákazníka, přímý přístup k detailním informacím o útocích a rozšířenou technickou podporu.

Ochrana internetového připojení

představuje komplexní ochranu před síťovými hrozbami

Ochrana služeb v datacentru

před sofistikovanými síťovými hrozbami

Celkem

Měsíčně

Jednorázově

	
	 
	

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

lin fb yt tw

Faster CZ spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz